سامانه اینترنتی صندوق، با تکیه بر منویات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی؛ در جهت ایجاد فضایی مناسب و بستری مساعد برای نمایش و فروش خدمات و تولیدات مشاغل خانگی، محصولات تولیدی معلولین، تولیدکنندگان داخلی و کارآفرینان این مرز و بوم ایجاد گردیده است.

 

* صندوق یک شبکه اجتماعی است برای عرضه محصولات خانگی، سنتی، تولیدات داخلی و خدمات از سراسر ایران؛ محصولات ویژه ای که در سایر فروشگاه‌های اینترنتی ممکن است نظیرش پیدا نشود. این تولیدات و خدمات را مستقیما از خود تولیدکننده‌ها خریداری می نمایید.

 

تولیدکنندگان محترم می توانند پس از عضویت نسبت به بارگذاری خدمات و محصولات خود اقدام نمایند

تبلیغات ناحیه 2